Welkom by ons Webtuiste

Die Evangelies-Gereformeerde Kerk van Suid-Afrika is 'n lewenskragtige evangeliese kerk wat op 'n Gereformeerde grondslag berus. Moontlik het u nog nooit met die Kerk kennis gemaak nie.

Dit mag selfs wees dat u nog nooit van die Kerk gehoor het nie. Deur verdraaide of gebrekkige inligting mag dit wees dat u 'n verkeerde begrip omtrent die Kerk het.

  • Ons aanbidding
  • Ons toerus van mekaar vir bediening
  • Ons persoonlike lewenstyl
  • Ons omgee vir mekaar
  • Ons uitdra van God se evangelie aan die wêreld

Die Evangelies-Gereformeerde Kerk van Suid-Afrika reik die hand van vriendskap en welwillendheid na elke Christus-belydende Kerk. Hierdie Kerk distansieer hom geheel en al van die Wêreldraad van Kerke sowel as die Suid-Afrikaanse Raad van Kerke en alle ander affiliasies van genoemde rade.

Ons beskou dit as 'n besondere voorreg om u langs hierdie weg in te lig en beter kennis te laat maak met die Evangelies-Gereformeerde Kerk van Suid-Afrika.

Die Grondslag van die Kerk

Die Kerk is gefundeer op die Heilige Skrif, die onfeilbare Woord van God.

Die leer wat die Kerk, op grond van Gods Woord bely, is Evangelies-Gereformeerd en dit word uitgedruk in sy evangeliese belydenis en ook die Gereformeerde belydenisskrifte, naamlik:

  • Die drie formuliere van Enigheid en
  • Die Evangeliese Belydenis

EG Kerk Nuus

Nuus

Kontak

Vir meer inligting oor die EG Kerk en aksies, kontak gerus die Kerkkantoor

Sakramente

Die Doop

Die doop word bedien deur besprinkeling aan kinders van gelowige ouers en aan ongedoopte volwassenes nadat hulle belydenis van geloof afgelê het. Die kerk glo dat die doop nie 'n mens kan red nie, maar dat dit heenwys na die afwassing van sondes deur die bloed van die Here Jesus

Die Nagmaal

Die nagmaal is bedoel om deur kinders van die Here gebruik te word om saam die dood van die Here Jesus te herdenk.

Databasis video

Klik hier vir databasis video

Navrae:

Ds Wim Smith: 082 550 3623

Preke

Oudio

Klik hier om in te skakel vir direkte klankuitsendings of aflaaibare boodskappe in die klankbiblioteek.

Navrae:
Fanie Mostert 083 430 8814

Oudiovisueel

Gebruik enige van onderstaande skakels om na oudiovisuele opnames te kyk en luister of af te laai:

YouTube: Evangelies-Gereformeerde Kerk van Suid-Afrika

Facebookblad: Evangelies-Gereformeerde Kerk van Suid-Afrika

Navrae:
Willie Stieger: 082 401 6937
Bertus Stieger: 076 251 8004

Kontak ons

Tel: 016 341 3194

Sel: 083 391 7231

Faks: 016 349 2177

Epos: egkskas@mweb.co.za

Facebook: @egkerk

Posadres

Posbus 1595
Heidelberg
Gauteng
1438

Kerkkantoor

Brugstraat 1
Heidelberg
Gauteng